Efekt odwrotny

Obserwując działania naszych rządzących i patrząc wstecz, co obiecali w kampanii wyborczej dochodzę do wniosku, że wszędzie osiągają efekt odwrotny do zamierzonego. W kampanii obiecali zakończyć z kolesiostwem przy obsadzaniu stanowisk w firmach państwowych- co zrobili? zlikwidowali konkursy na stanowiska i pozatrudniali swoje rodziny i kumpli (często nawet bez wykształcenia wyższego). Obiecali, że ochronią polskie…